Chuyện bên bến giặt

Sáng sớm, sương ửng hồng nhuộm ấm cánh đồng. Bà Mẹ tóc lốm đốm bạc mang chăn chiếu cùng với đứa con gái ra bến giặt. Bến xa, chỉ có bà mẹ với đứa con gái trò chuyện ríu rít. Vài chú chím sẻ vớt vát cọng rơm bay cao tít lên ngọn tre, hình như đang có một đàn con trên đó? Một lúc sau, có mẹ bạn G trong xóm cũng mang chăn chiếu ra bến.  Mự ấy hỏi đứa con gái: Được nghỉ hả con? Học xong chưa? Cô gái trả lời: cháu học xong rồi, đang đợi việc ạ. Mự ấy mỉm cười nhìn nhìn: Cháu dạo ni béo hơn nhỉ, con G, con đã được năm tháng rồi, một năm nó về hai lần, nếu nó cũng đi học tiếp như cháu thì bây giờ cũng xong rồi nhỉ?

Mẹ nhìn cô con gái mỉm cười. Mự ấy cũng nhìn đứa con gái mỉm cười. Không biết là mẹ cô gái có ước được như mẹ bạn G, hay mẹ bạn G ước được như mẹ cô gái?

Did you like this? Share it:

19 Responses to Chuyện bên bến giặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge