Flycam - máy bay

Flycam - máy bay

-56%
80.000 35.000
-50%

Bánh răng máy bay

Bánh răng lớn 11 cho Flycam

100.000 50.000
-60%

Bánh răng máy bay

Bánh răng nhỏ 11 cho Flycam

50.000 20.000
-44%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
180.000 100.000
-38%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
80.000 50.000

Nguyet Kim Online Shopping cam kết với Khách hàng: "mua là hài lòng!"

-60%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
50.000 20.000
-11%

Body - thân vỏ máy bay điều khiển từ xa (flycam)

Bộ vỏ (body) cho máy bay không người lái, flycam

Được xếp hạng 5.00 5 sao
180.000 160.000
-36%
550.000 350.000
-46%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 650.000
-46%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
650.000 350.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
220.000
-67%
150.000 50.000
-40%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
50.000 30.000
-20%
250.000 200.000
-60%

Động cơ máy bay

Động cơ cho Flycam 3.7V

150.000 60.000
-80%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
250.000 50.000
-20%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
250.000 200.000
-33%
150.000 100.000
-66%
350.000 120.000
-22%
320.000 250.000
-57%
150.000 65.000
-66%
350.000 120.000
-66%
350.000 120.000
-22%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
320.000 250.000
-45%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
220.000 120.000
-40%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000 120.000
-20%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
100.000 80.000
-47%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
160.000 85.000

Nguyet Kim Online Shopping cam kết với Khách hàng: "mua là hài lòng!"

-47%
150.000 80.000
-40%
250.000 150.000
-38%
80.000 50.000
-40%

Flycam - máy bay

Dây sạc 3.7V cho flycam

50.000 30.000