Kính chào quý khách hàng!

  • Thực hiện chủ trương của công ty về việc thanh lý thiết bị
  • Chào mừng kỷ niệm 30/4, 1/5
  • Chào mừng công trình mới

Chúng tôi vui mừng thông báo chương trình giảm giá lớn nhất trước đến nay của cộng đồng Cơ giới – Vật tư:

Giảm giá đến 500 triệu đồng khi mua sản phẩm tại CGVT.VN

Giảm giá đến 500 triệu đồng khi mua sản phẩm tại CGVT.VN
Cụ thể như sau:

TT Tên thiết bị Giá cũ Giá mới Giảm giá
1 Máy xúc/đào Kobelco SK480-6  1.700.000.000 1.400.000.000 300.000.000
2 Máy xúc đào Komatsu PC450-7 1.700.000.000 1.400.000.000 300.000.000
3 Máy ủi Cat D85EX-15  1.200.000.000 900.000.000 300.000.000
4 Máy ủi Cat D6RII XL  1.000.000.000 800.000.000 200.000.000
5 Máy khoan Roc D7  1.700.000.000 1.200.000.000 500.000.000

Mã giảm giá được áp dụng trực tiếp khi các bạn xác nhận đơn hàng!

Mọi chi tiết xin liên hệ hoặc các bạn thực hiện lập đơn hàng online theo hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn lập đơn hàng online.

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé: