Kiến thức ô tô – Bài 7 – Nắp quy lát

Nắp quy lát là một thành phần quan trọng của động cơ, nó sinh ra để bảo vệ phần xu pap và trục cam.

Mot so bo phan khac.


Nói chung nắp quy lát như là cái nắp máy có chứa các bộ phận như xu páp, trục cam…cái nắp này đậy lên thân máy đc ngăn cách bằng 1 cái gioăng cho kín.

Thân máy là phần có chứa piston trở xuống đó. Các pác phải nhớ mấy cái tên này, chứ ra ngoài gara người ta bảo nắp quy lát, rồi thì gioăng nắp quy lát lại ngơ ngơ, thợ nó tinh lắm, nhìn bác nào ngơ ngơ là nó vặt lông ngay… :)))

Còn nữa

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé: