Chú ý khi sử dụng tài khoản:

1. Ngay sau khi đăng ký, bạn nên kiểm tra lại thông tin:
  • Mật khẩu
  • Thông tin liên hệ (Địa chỉ phải chuẩn Tiếng Việt có dấu) phải chính xác
  • Số điện thoại của bạn
  • Tài khoản kết nối
  • Tài khoản ngân hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin này trên hệ thống và chúng sẽ không được chia sẻ vì bất kỳ mục đích gì.

2. Tài khoản chỉ sử dụng với mục đích mua hàng, không dùng với các mục đích khác tránh bị khóa và xóa tài khoản vĩnh viễn

3. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu các thông tin khai báo sai sự thật.

Xin cảm ơn!