Tài khoản

Quên mật khẩu? Vui lòng nhập tên đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết tạo mật khẩu mới qua email.

1. Ngay sau khi đăng ký, bạn nên kiểm tra lại thông tin:
  • Mật khẩu
  • Thông tin liên hệ (Địa chỉ phải chuẩn Tiếng Việt có dấu) phải chính xác
  • Số điện thoại của bạn
  • Tài khoản kết nối
  • Tài khoản ngân hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin này trên hệ thống và chúng sẽ không được chia sẻ vì bất kỳ mục đích gì.

2. Tài khoản chỉ sử dụng với mục đích mua hàng, không dùng với các mục đích khác tránh bị khóa và xóa tài khoản vĩnh viễn

3. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu các thông tin khai báo sai sự thật.

Xin cảm ơn!

Bạn có thể nâng cấp tài khoản của mình để có nhiều lợi ích hơn tại NguyetKim.com.

Chi tiết các bạn xem tại đây!