1.500.000 1.350.000

Chú ý: Giá sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển, bạn nào đến lấy hàng trực tiếp shop giảm giá nhé. Lấy từ 2c trở lên giảm mạnh luôn!

Hỏi luôn - Đáp ngay