Đặt hàng xong, cõng tiền thưởng về

Tỷ lệ chuyển đổi: 1.000  = 1Điểm

-15%
1.400.000 
-22%
350.000 
-60%
60.000 
-18%
1.850.000 
-46%
650.000 
-18%
700.000 
-50%
170.000 
-22%
280.000 
-26%
320.000 
-17%
250.000 
-52%
120.000 
-8%
1.150.000 
-65%
550.000 
165.000 
120.000 
-20%
-60%
200.000 
-15%
-41%
950.000 
-11%
160.000 
Kiếm $
 • Đăng ký & kiếm tiền
  1000 Điểm
 • Mua sắm có điểm Kiếm 1 Điểm trên mỗi 1.000 tiêu
 • Giới thiệu mua hàng
  Chia sẻ liên kết này và nhận điểm thưởng khi họ mua hàng
 • Kiếm tiền khi mua sản phẩm bất kỳ
  Thưởng là: 10 Điểm
 • Chuyển đổi điểm thành phiếu giảm giá

  Quy tắc chuyển đổi: = 1 Point

$ $