Đặt hàng xong, cõng tiền thưởng về

Tỷ lệ chuyển đổi: 1.000  = 1Điểm

-20%
1.200.000 
-31%
1.250.000 
-11%
980.000 
-20%
1.200.000 
-24%
320.000 
-18%
750.000 
-20%
1.200.000 
-15%
1.550.000 
-16%
1.350.000 
-20%
450.000 
-9%
680.000 
-15%
1.400.000 
-22%
280.000 
-26%
320.000 
-17%
250.000 
-15%
Kiếm $
 • Đăng ký & kiếm tiền
  1000 Điểm
 • Mua sắm có điểm Kiếm 1 Điểm trên mỗi 1.000 tiêu
 • Giới thiệu mua hàng
  Chia sẻ liên kết này và nhận điểm thưởng khi họ mua hàng
 • Kiếm tiền khi mua sản phẩm bất kỳ
  Thưởng là: 10 Điểm
 • Chuyển đổi điểm thành phiếu giảm giá

  Quy tắc chuyển đổi: = 1 Point

$ $