Bộ camera wifi cho máy bay không người lái có kẹp

Nguyet Kim Online Shopping cam kết với Khách hàng: “mua là hài lòng!”

350.000 

Flycam X5SW – Máy bay bốn cánh FPV có camera

Nguyet Kim Online Shopping cam kết với Khách hàng: “mua là hài lòng!”

1.150.000 

Flycam – máy bay bốn trục điều khiển từ xa Falcons X8-2017

Nguyet Kim Online Shopping cam kết với Khách hàng: “mua là hài lòng!”

980.000 

Máy bay không người lái X22-2017

Nguyet Kim Online Shopping cam kết với Khách hàng: “mua là hài lòng!”

450.000 

Drone – A600: Máy bay không người lái có Camera rẻ đẹp

Nguyet Kim Online Shopping cam kết với Khách hàng: “mua là hài lòng!”

700.000 

Flycam DM006 (X5H) (Camera wifi real-time)

Nguyet Kim Online Shopping cam kết với Khách hàng: “mua là hài lòng!”

1.150.000